Informatie oude Javaanse kralen

Authentieke, oude kraal uit het oosten van Java, Indonesië. Ongeveer 6e / 9e eeuw na Christus. De kraal is gemaakt van glas en wordt ook wel "Jatim" kraal genoemd. Pré Majapahit, pré Islamitisch. Voor het vervaardigen van de kralen wordt dezelfde techniek gebruikt als bij Italiaanse Millefiore-kralen. De grootte van deze kraal: 13,5 x 13 mm Antieke kraal Oost-Java, Indonesië. 6e / 9e eeuw na Christus. Jatim kraal, glas. Gemaakt in de hindoe-Javaanse periode (http://www.asiarecipe.com/indohishindu.html). Door sommige mensen worden deze ten onrechte Majapahit-kralen genoemd, maar het Majapahit-koninkrijk was in een latere periode. Zie voor meer informatie over Majapahit http://en.wikipedia.org/wiki/Majapahit

 

Veel van deze kralen zijn gevonden in het oosten van Java, bij oppervlakte vondsten en opgegravingen. Ze zijn ook gevonden in Megalitische stenen graven. In Indonesië worden ze manik-manik Jatim genoemd, wat kralen uit Oost-Java betekent. De meeste kralen worden gemaakt in de millefiore-techniek. Een stok met millefiore ontwerp, omgeven door dezelfde kleur als de basis van de kraal, wordt aangebracht op de nog hete kern van de kraal, waardoor de buitenkleur wordt "gesmolten" zodat alleen het ontwerp nog zichtbaar is. Een ander goed, zo niet de beste bron, is het boek "

 

ENGLISH:

 

ancient bead from the East of Java, indonesia. Approx. 6th/9th century AD. Its made of glass. Also called "Jatim" bead. pre Majapahit, pre islamic. Same technique as Italian Millefiore beads. size of this bead:13,5 x 13mm size of this bead:13,5 x 13mm Antique bead East Java, indonesia. 6th/9th century AD. Jatim bead, glass. Made in the Hindu Javanese period(http://www.asiarecipe.com/indohishindu.html), pre Islamic. Mistakenly called Majapahit beads by some people, the Majapahit Kingdom was in a later period.See for more info on Majapahit http://en.wikipedia.org/wiki/Majapahit Many of these beads have been found in the East of Java, both surface finds and excavated. They also have been found in Megalitc stone graves.In indonesia they are called manik-manik Jatim. wich means beads from east Java. Jamey Allen (with Sumarah Adhyatman) has written about them in his book Magical ancient beads